Prisar


Stor hytte:

Små hytter:

 

 

 

Sommar:

frå kr 800,- per døgn

kr 600,- per døgn

Vinter:

kr 1900,- per helg

kr 1500,- per helg

Vinter:

kr 4600,- per veke

kr 4300,- per veke